Efter indførelsen af den styrkede læreplan har vi fået to år til at implementere den og i denne periode arbejder vi på at skabe en ny handleplan. Forventet færdig ultimo 2020.