I Hillerød Kommune evalueres der via følgende dokumentationsmetoder:

  •  Tegn på læring (når børnenes læring og udvikling skal evalueres)
  •  Aktionslæringsmetoden (når personalet skal vurdere mål og egen udvikling med børnegruppen)
  •  Praksisfortællinger
  •  Matrix model (anvendt som evaluering om mål og aktiviteter står mål med hinanden)
  •  Relations matrix (anvendt i arbejdet med inklusion og børns fællesskaber)
  •  Evt. andre metoder som institutionen har valgt

I nedenstående bilag, kan du se eksempler på dagtilbuddets dokumentations- og evalueringsmetoder.