Vores pædagogik

Vores pædagogiske værdi grundlag.

Vi arbejder udfra det anerkendende menneskesyn, med en respektfuld og nysgerrig tilgang til børnene og det de gerne vil. Vi er bevidste om at vi, af børnene, bliver oplevet som rollemodeller og de kopierer vores måde at opføre sig på, det gør at vi skal være den bedste udgave af os selv hele tiden. Vi ønsker at alle børnene skal udvikle sig optimalt for dem og være klar til næste skridt på vejen, når de går videre fra vores hus. Vi har stort fokus på deres sociale kompetencer, da vi arbejder for at de på sigt kan drage maks fordel af de pauser der er på en skoledag. Med det mener vi at de skal kunne løse deres egne konflikter, være bevidste om hvad deres krop har brug for, for at kunne komme videre i en skoledag. Hvis vi lærer dem at udnytte frikvartererne, har lærerene bedre mulighed for at have succes med undervisningen. 

Science didaktik

Når vi siger vi arbejder science didaktisk, betyder det at vi har en oprigtig nysgerrig tilgang til tingene sammenmed børnene. Vi er bevidste om vores egen rolle som voksne, går vi forrest – viser vejen/underviser, eller går vi bagved – børnene viser vejen og bestemmer hvad der skal ske eller går vi ved siden af – hvor vi sammen med børnene undersøger det vi finder. Det er vigtigt at pointere at der ikke er noget der er mere korrekt end noget andet, og alle tilgange skal anvendes.

I Hillerød kommune er der de sidste år uddannet science pædagoger, i første omgang indenfor natur og natur fænomener og siden i krop og bevægelse. Disse pædagoger mødes i netværk og udveksler erfaringer og ideer til science arbejdet. Det er også i disse netværk vi kan oplærer nye science pædagoger, hvis vi er så uheldige at nogle af dem vi har forsvinder.