Etik og æstetik

I Nyhammersholt Børnehus vil personalet gerne tage billeder og video af pædagogiske forløb, lege og hverdagens små hyggestunder i institutionens regi. Vi anvender foto som dokumentation af det pædagogiske arbejde bl.a. via Børneroden, plancher i institutionen og skærme i fællesrummet.

Anvendelsen af video vil primært være til brug i personalets arbejde med læring og refleksion over egen praksis. Hvis vi ønsker at anvende foto eller video i forbindelse med uddannelsesforløb udenfor institutionen f.eks. i seminarieopgaver vil forældrene til de enkelte børn altid blive spurgt om en særlig godkendelse.

De benyttede billeder eller video må ikke kunne opfattes som ydmygende eller krænkende for barnet eller dets pårørende. F.eks. bruger vi ikke billeder af børn som er meget ulykkelige eller er kommet til skade. Billederne må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt.

Vi bestræber os på at tage få, men sigende billeder af god kvalitet.

Forældrene skal give tilladelse, ved at udfylde fuldmagterne på Børneroden, til at der må bruges billeder og video med deres barn på. Vi kan dog tage harmløse situationsbilleder med flere børn på uden tilladelse jf. persondataloven. F.eks. en gruppe børn på legepladsen. Vi vil dog ikke gøre noget mod forældrenes vilje.

Definitionen af de forskellige fuldmagter:

  • Foto til stuen: Er billeder, der anvendes på stuen til fx plancher eller dem der kommer op på skærmen i fællesrummet, som ikke er tilsluttet internettet.
  • Foto til institutionen: Er billeder, der må komme på Børneroden. Dvs. et lukket netværk, hvor det kun er forældre tilknyttet institutionen der kan se dem.
  • Foto til hjemmesiden: Her kommer billederne op på hjemmesiden og er synlige for alle. Billeder der kommer på hjemmesiden vil typisk vise fysiske rammer ude og inde eller situationer med mange børn fx Skt. Hans bål.

I Nyhammersholt Børnehus er det tilladt for forældre og pårørende at tage billeder i forbindelse med arrangementer i institutionen og i institutionens regi f.eks. ved børnefødselsdage. Det skal understreges, at de billeder som forældre og pårørende tager kun må anvendes til privat brug. De må ikke lægges på hjemmeside, facebook eller lignende medier. Ansatte skal altid spørges, om det er i orden at tage billeder af dem. Det er forældrenes ansvar at billederne ikke offentliggøres i strid med persondataloven: www.datatilsynet.dk. Vejledning: Skriv ”foto” i søgefeltet, rul ned til: ”det må du offentliggøre” og ”det må du ikke offentliggøre”.